האתר השתנה במעט: העפנו את התפריט בצד שמאל. מעתה – הכל בתפריט למעלה. אזור ההודעות, המטלות, סיכומי השיעור, השיעורטונים וכו' – בתוך "קישורים וכלי עזר".

שימוש מהנה!

מענין החודש: מנסרת סנחריב

הרבה פעמים שואלים "למה אתה אומר שמתקופת חזקיהו פחות או יותר אנחנו יכולים לציג כרונולוגיה אמינה פחות או יותר"? יש לזה הרבה תשובות, אחת מהן מוצגת משמאל: "מנסרת סנחריב". מנסרה היא מעין מצבת-כתובת, בה תיעדו מלכים בבלים ואשורים את קורותיהם וניצחונותיהם. את מסע דיכוי המרד שערך סנחריב תיאר הסופר המקראי מהצד המדוכא במל"ב יח, אולם גם סנחריב תעד את האירועים, על גבי מצבה זו. להלן תרגום הקטעים במנסרה המדברים על חזקיהו:

[18] ואשר לחזקיהו היהודי, [32] למיתינתי, מלך אשדוד,
[19] שלא נכנע לעולי: 46 ערים בצורות, [33] פאדי, מלך עקרון, וסילי-בל,

 

[20] והערים הקטנות [34] מלך עזה, נתתי אותן. וכך הקטנתי את אדמתו.
[21] שהיו רבות באזור, בהרסם עם אילי ניגוח, [37] ואשר לחזקיהו
[22] על ידי הבאת כלי מצור ובהתקפות רגלים, [38] תפארת מלכותי המאיימת ניצחה אותו, ו
[23] ועל ידי חפירות וחורים תחת לחומה, צרתי עליהן ולקחתיהן. [39] הערבים ושכירי חרבו, שהוא הביא כדי לחזק
[24] 200,150 אנשים, גדולים וקטנים, נשים וגברים, [40] את ירושלים, עיר מלכותו,
[25] סוסים, פרדים, חמורים, גמלים [41] נטשו אותו. בתוספת ל30 ככרות הזהב ו
[26] בקר וכבשים ללא מספר, הבאתי משם [42] 800 ככרות כסף, אבנים יפות, פוך מובחר,
[27] וספרתי כשלל. (חזקיהו) עצמו, כציפור בכלוב [43] יהלומים, אבני אודם גדולות, מיטות שנהב,
[28] סגרתיו בירושלים, עיר מלכותו. [44] כיסאות שנהב, עור פילים, שנהב,
[29] בניתי סוללה כנגדו [45] הובנה, תאשור, מיני סוגים של אוצרות,
[30] כל אשר יצא משערי העיר, החזרתי לצערו. [46] וכמו כן בנותיו, הרמונו, נשותיו וגבריו
[31] את עריו, אשר בזזתי, קרעתי מאדמתו, ו [47] נגנים,ששלח אחרי
[48] לנינוה, עיר מלכותי. לשלם לי מס
[49] ולקבל את שיעבודו, הוא שלח את שליחיו.